Іншомовна освіта для дітей з особливими потребами

Наталія Щерба, д.п.н., доцент

Bald verfügbar
Kurssprache: Українська

Kursinformationen

Метою викладання освітньої компоненти “Іншомовна освіта для дітей з особливими потребами” є засвоєння базових знань з актуальних питань навчання іноземної мови учнів з інвалідністю, обдарованістю, тих, що не володіють мовою навчання, та дітей у складних життєвих обставинах; формування вмінь і навичок організації та проведення навчального процесу для усіх відповідних категорій учнів.

Für diesen Kurs einschreiben

Der Kurs ist kostenlos. Legen Sie sich einfach ein Benutzerkonto auf openHPI an und nehmen Sie am Kurs teil!
Jetzt einschreiben

Dieser Kurs wird angeboten von

  • Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ імені Івана Франка)
  • Кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти

Доктор педагогічних наук (тема дисертації: Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими освітніми потребами", спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Доцент, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Подяка Міністерства освіти і науки України "За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та науково-педагогічну діяльність", грамота ЖДУ "Лідер публікаційної активності".