Іншомовна освіта для дітей з особливими потребами

Наталія Щерба, д.п.н., доцент

Незабаром
Мова: Українська

Інформація про курс

Метою викладання освітньої компоненти “Іншомовна освіта для дітей з особливими потребами” є засвоєння базових знань з актуальних питань навчання іноземної мови учнів з інвалідністю, обдарованістю, тих, що не володіють мовою навчання, та дітей у складних життєвих обставинах; формування вмінь і навичок організації та проведення навчального процесу для усіх відповідних категорій учнів.

Зарахувати мене на цей курс

Курс є безкоштовним. Просто зареєструйте обліковий запис на openHPI та пройдіть курс!
Зарахувати мене зараз

Цей курс запропонований

  • Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ імені Івана Франка)
  • Кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти

Доктор педагогічних наук (тема дисертації: Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими освітніми потребами", спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Доцент, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Подяка Міністерства освіти і науки України "За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та науково-педагогічну діяльність", грамота ЖДУ "Лідер публікаційної активності".