Іншомовна освіта для дітей з особливими потребами

Наталія Щерба, д.п.н., доцент

Coming soon
Language: Українська

Course information

Метою викладання освітньої компоненти “Іншомовна освіта для дітей з особливими потребами” є засвоєння базових знань з актуальних питань навчання іноземної мови учнів з інвалідністю, обдарованістю, тих, що не володіють мовою навчання, та дітей у складних життєвих обставинах; формування вмінь і навичок організації та проведення навчального процесу для усіх відповідних категорій учнів.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on openHPI and take the course!
Enroll me now

This course is offered by

  • Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ імені Івана Франка)
  • Кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти

Доктор педагогічних наук (тема дисертації: Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими освітніми потребами", спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Доцент, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Подяка Міністерства освіти і науки України "За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та науково-педагогічну діяльність", грамота ЖДУ "Лідер публікаційної активності".