Сертифікат із кодом підтвердження xinot-benec-fyhyz-legag-gilyg є дійсним.

openHPI підтверджує, що кандидат пройшов курс Die Technologie, die die Welt veränderte - 50 Jahre Internet , виконав необхідні вправи та склав іспити, щоб отримати сертифікат про проходження курсу.

Отримайте Відомість досягнень, набравши не менше 50% від максимальної кількості балів за всі оцінювані завдання.

Для отримання додаткової інформації див. інструкцію з отримання сертифіката.

Інформація про користувача

Видано для: Alex Osterwalder

Дата народження: 1954-11-24

Інформація про сертифікат

Тип сертифіката: Відомість досягнень

Видано в: 2019-12-16

Результат: 146.4 з 180.0 балів (81.3%)

Open Badge

Open Badge

Інформація про курс

Die Technologie, die die Welt veränderte - 50 Jahre Internet

Die Technologie, die die Welt veränderte - 50 Jahre Internet

Запропоновано: Prof. Dr. Christoph Meinel

Дати курсу: з жовт. 28, 2019 по груд. 17, 2019