Сертифікат із кодом підтвердження xomat-moboc-nacob-vepih-hinem є дійсним.

openHPI підтверджує, що кандидат пройшов курс Semantic Web Technologies , виконав необхідні вправи та склав іспити, щоб отримати сертифікат про проходження курсу.

Отримайте Відомість досягнень, набравши не менше 50% від максимальної кількості балів за всі оцінювані завдання.

Для отримання додаткової інформації див. інструкцію з отримання сертифіката.

Інформація про користувача

Видано для: Alexander V. Wolf

Інформація про сертифікат

Тип сертифіката: Відомість досягнень

Видано в: 2013-04-07

Результат: 0.0 з 0.0 балів (52.1%)

Інформація про курс

Semantic Web Technologies

Semantic Web Technologies

Запропоновано: Dr. Harald Sack

Дати курсу: з лют. 03, 2013 по квіт. 07, 2013