Сертифікат із кодом підтвердження xevec-segim-kokyd-vyvul-kibud є дійсним.

openHPI підтверджує, що кандидат пройшов курс Blick hinter den Hype: Aktuelle Entwicklungen rund um KI, Blockchain und IoT, виконав необхідні вправи та склав іспити, щоб отримати сертифікат про проходження курсу.

Отримайте Відомість досягнень, набравши не менше 50% від максимальної кількості балів за всі оцінювані завдання.

Для отримання додаткової інформації див. інструкцію з отримання сертифіката.

Інформація про користувача

Видано для: Thomas Schulte

Інформація про сертифікат

Тип сертифіката: Відомість досягнень

Видано в: 2023-10-17

Результат: 146.6 з 180.0 балів (81.4%)

Open Badge

Open Badge

Інформація про курс

Blick hinter den Hype: Aktuelle Entwicklungen rund um KI, Blockchain und IoT

Blick hinter den Hype: Aktuelle Entwicklungen rund um KI, Blockchain und IoT

Запропоновано: openHPI-Team für Zukunftstechnologien, Prof. Dr. Christoph Meinel

Дати курсу: з серп. 30, 2023 по жовт. 10, 2023