Self-paced since May 20, 2022
Language: Українська

Course information

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

  1. Основні етапи розв'язку задачі за допомогою ЕОМ
  2. Визначення алгоритму.
  3. Основні властивості алгоритмів.
  4. Основні способи представлення алгоритмів.
  5. Базові структури алгоритмів.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on openHPI and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

  • Gain a Record of Achievement by earning at least 50% of the maximum number of points from all graded assignments.
  • Gain a Confirmation of Participation by completing at least 50% of the course material.

Find out more in the certificate guidelines.

This course is offered by

2004 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 20.02.14 – Озброєння і військова техніка, PhD

2006 р. – отримала звання старший науковий співробітник за спеціальністю

20.02.14 – Озброєння і військова техніка Викладає дисципліни: «Програмування», «Основи інформаційних технологій», «Кібербезпека в комп’ютерних системах», «Прикладне програмне забезпечення БМІ», «Об’єктно-орієнтоване програмування» Має більше 100 наукових та науково-методичних публікацій, з них 3 навчальних посібника, 36 звітів про НДР та 4 патентів на винахід. Сфера наукових інтересів: Інформаційні технології. Математичні методи та моделі. Алгоритмізація та програмування. Надійність програмного та апаратного забезпечення мікропроцесорних систем управління. IoT.